Låt oss hjälpa dig skapa en lyckad fest!

Hyresvillkor

Plats i bil

Tänk på att porslin & glas tar mycket plats så tänk igenom innan ni kommer och hämtar Er beställning. Om ni skall transportera glas och porslinet i en släpkärra – tänk på att ha med filt eller annat mjukt att lägga i kärran så inte porslinet skakar sönder under transporten.

 

Hyresperiod

Hyrespriset gäller normalt för tre dagar : Leveransdag, användningsdag och returdag.
Alternativt gäller även normalhyra från fredag till måndag
Om hyrestagare inte återlämnar hyrgods inom föreskriven tid – debiteras ytterligare hyresavgifter löpande till dess att hyrgodset är återlämnat – detta p.g.a. att det inte kan hyras ut till andra. För fler användningsdagar/längre hyresperioder kontakta oss för att få offert.

Utlämning
Ring 0520-48 00 75 för att boka exakt tidpunkt för utlämning.

Återlämning
Ring 0520-48 00 75 för att boka exakt tidpunkt för återlämning.

Kan man lämna tillbaka min beställning redan på söndagen?

Ja och nej, det tillkommer en kostnad för personalen en söndag på 595:- inkl moms. Detta måste bokas i god tid innan.

Diskning – rengöring av glas, porslin, bestick mm.

Porslin och bestick behöver inte diskas, men ska sköljas av. Om inte rinnande vatten finns till hands – ska matrester skrapas av.

Låt gärna locket vara av besticklådor tills returen ska ske så att fukt lufttorkar. Glöm inte locket vid returen.

Glas och koppar ska vara tömda på dryck och vara packade i samma lådor/backar som de levererades i, med öppningen neråt. D.v.s. glasen ska inte sticka upp ovanför backen (packad i fel glasback). Glasen skall placeras på samma sätt vid returen som vid leveransen. Om detta inte görs kommer kunden att debiteras för extra arbete i samband med retur.

Glasbackar ska bäras i avsedda handtag, t.ex. ej i förhöjningsramar på glasbackar.

Om kund har mat eller trögflytande dryck eller efterrätt i glas eller i annan artikel som inte är avsett för det, ska kund göra en ordentlig ursköljning så att de returneras i det skick som t.ex. glas är avsedda för. Om så ej har skett – debiteras en extra hyra för samtliga artiklar i detta skick.
Om kunden har serverat skaldjur eller mat med vinäger skall detta vara ordentligt avsköljt

Stolar & Bord

Om stolar och bord transporteras ute på takräcke, släpkärra, utstickande genom bagagelucka eller på annat sätt, så ska de skyddas helt när det är regn, snö eller när vägbanan är blöt. De ska vid framkomsten omgående tas in i torrt utrymme.

Träbord och stolar med tygsits får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, (användning i partytält är ok – förvara dock så att regn inte blåser in på möblerna i tältet).

Om artiklar ställs i fuktigt gräs, sandig/lerig mark el. dylikt – ska de vara rengjorda vid returen. Om de inte är rena vid returen, debiteras minimum en ytterligare hyra för berörda artiklar – men summan kan även bli högre. Om artiklarna ska användas i tält utan golv och regn väntas innan tält kommer upp – rekommenderas att marken täcks med presenning i förebyggande syfte – för att hålla marken torr.

Utspillda drycker och blöta dukar avlägsnas snarast från möblerna.

Speciellt starkt luktande vätskor som kräftspad eller surströmmingsspad ska avlägsnas noggrant omedelbart från möbler – avtorkningsbara pappersdukar är att föredra vid dessa fester.

När bord fälls upp inför användandet – kontrollera att spärren under bordet – låser benställningen från att fälla ihop sig.
Innan ihopfällande av bordsbenen på bord - ska spärren på undersidan av bordet lossas.
Bord och stolar ska vid återlämnandet vara rena från dryck- och matrester, stearin och dylikt. Stolar och bord ska vara ihopplockade och ihopfällda.

Att nita, såga, använda häftstift, sätta klisterlappar eller göra annan skadegörelse på möbler är förbjudet.

Alla skadekostnader som uppstår betalas av hyrestagaren.

Grill

Vid retur av grillvagn skall denna vara tömd på grillkol.

Hur betalar jag min order?

Du får en faktura efter vi bekräftat din beställning som skall vara betald 1 vecka före hämtning/leverans, om inte annat bestäms vid bokningstillfället.
Den betalas in till vårt bankgiro 5732-5680.

Avbokning

Avbokning måste göras senast 30 dagar innan hyresdatum, annars utgår full hyra.

Saknat /skadat gods /skador

Skador och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren vid återlämnande av gods. Detta gäller även plastbackar, rullvagnar etc.

AROC AB ansvarar inte för ev.skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgods, ej heller för skador på egendom, golv, lokaler etc. Exempel: p.g.a. stols- eller bordsbens beskaffenhet eller avsaknad/skadade plastskydd eller dylikt.

Om kund har ömtåliga golv, rekommenderas att kund sätter självhäftande tassar i filt på stols/bordsben – kan oftast köpas hos järnhandeln, varuhus.

AROC AB ansvarar inte för mat/dryck-skador eller andra skador p.g.a. användning av hyrda produkter.

Exempel: Termosar är avsedda för servering – om kund väljer att transportera dryck i dem - ansvarar Aroc AB inte för ev. skador. Skydda alltid ömtåliga ytor för ev. läckage.

 

När Rent a Tent ordnar transport

Om det vid leverans eller retur framkommer försvårande hanteringsmässiga omständigheter som kunden/kundens ombud inte har informerat om vid bokningstillfället – tillkommer avgift.
T.ex. bärsträcka över ca 10 meter, trappa före hiss, trappor utan hiss, mycket liten hiss, hiss där hyrartiklar – t.ex. bord inte går in i, ej farbar väg för vår lastbil, grusgång eller liknande där Festservice är hänvisad till att dra vagnar etc.

Hur är porslin och glas packade?

Tallrikarna står i kassetter och glasen står i backar med ett fack för varje glas.